Základná škola, Vančurova 38, 917 98 Trnava
Hlavná stránka
 • Presun stránky

  2. 11. 2008 Stránka sa presúva na NOVÚ ADRESU , môžete tu nájsť rozvrhy, krúžky, triedy a veľa ďalších cenných informácií...
 • 10. 9. 2008 Riaditeľstvo ZŠ Vančurova 38,Trnava, oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že dňa 12.9.2008 / piatok/ bude upravené vyučovanie nasledovne:
  1. hodina 8.00 - 8.35
  2. hodina 8.40 - 9.15
  3. hodina 9.30 - 10.05
  4. hodina 10.10 - 10.45
  5. hodina 10.50 - 11.25
  6. hodina 11.30 - 12.05
  Činnosť v ŠKD bude nezmenená.
 • Prázdniny sú preč, v škole nájdeme spoločnú reč.

  Slávnostné otvorenie školského roku 2008/2009 - 2. septembra od 8,00 do 9,30 hod.
 • PÍSMENKOVO

  V stredu, 28. augusta, v krajine Písmenkovo,ktorá leží na území našej školy, sme privítali našich nových prváčikov. Štyri hodiny strávené na území tejto krajiny im mali pomôcť, aby 2. septembra, keď sa otvoria brány školy pre všetkých našich žiakov, vkročili na známu pôdu a cítili sa u nás ako doma. Kliknite na fotogalériu a zistíte, že sa cítili ako ostrieľaní školáci.
 • Hurá, prázdniny!

  Prázdniny zaklopali na dvere, triedy osireli, školské brány sa zavreli. Žiaci a učitelia sa rozpŕchli za slnkom, vodou, oddychom, aby sa odpočinutí znova vrátili 2. septembra 2008 (utorok).
 • TIRNAVIA TROPHY - opäť sme PRVÍ

  Celoročná aktívna práca žiakov a učiteľov priniesla svoje ovocie. Už šiesty rok sa nám darí obhajovať PRVÚ priečku v súťaži o najaktívnejšiu školu v oblasti kultúry medzi trnavskými i mimotrnavskými školami v okrese.Diplomy a vecné ceny si ocenení žiaci prevzali z rúk riaditeľa CVČ Kalokagatie v kine Hviezda 11. 6. 2008 a najvyšie ocenenie za 1. miesto Tirnavia Trophy si prevezmú na radnici 23. 6. 2008. Všetkým žiakom aj ich učiteľom BLAHOŽELÁME!
 • Najlepšia žiačka u primátora

  Dňa 4.júna 2008 v zasadačke Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v budove historickej radnice sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky v školskom roku 2007/2008. Ide o ocenenie najlepších žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a univerzít v rámci plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
  Medzi ocenenými bola aj najlepšia žiačka našej školy Janka Javorová zo 6. B. Srdečne blahoželáme!
 • Rozdávanie certifikátov

  V dňoch 23. a 24. mája 2008 sa poslednýkrát stretli učitelia s lektormi projektu Škola, ktorej to myslí Pavlom Pánikom a Zuzanou Heiden, aby zhodnotili rok úspešnej a tvorivej práce, v ktorom vniesli do učebného procesu kritické myslenie inovatívnymi spôsobmi. V závere stretnutia získali všetci učitelia certifikát za absolvovanie vzdelávacieho programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu.
 • Škola v prírode

  Triedy II. A, C, III. A,B a IV.B sa v dňoch 11. - 16. mája 2008 zúčastnili Školy v prírode na Prašníku.
 • SEPAROVANÝ ODPAD

  Naša škola v spolupráci s mestom Trnava a firmou .A.S.A zavádza do tried separovaný zber, aby druhotné suroviny, ako odpadový papier či plasty, neskončili na skládkach odpadov zabudnuté a nevyužité.
  Každá trieda dostala nádobu, do ktorej bude zbierať: papier, plasty, plechovky, tetrapak škatule.
  Postup vrátenia odpadu do výrobného cyklu na výrobu požadovaného výrobku s cieľom šetrenia primárnych surovinových zdrojov sa nazýva recyklácia.
 • Stali sme sa DOBRÝM ANJELOM

  I naša škola sa rozhodla podporiť peknú myšlienku, ako pomáhať ľuďom s onkologickým ochorením. Mesačnou finančnou zbierkou učiteľov budeme prispievať rodine malej Veroniky z Trnavy a uľahčíme jej ťažké chvíle. Ak sa k nám pripoja ďalší darcovia, pomôžeme rodine, v ktorej vyčíňa ten najzákernejší nepriateľ človeka - rakovina. ANJELI PREDSA EXISTUJÚ...LEN OBĆAS NEMAJÚ KRÍDLA...
  www.dobryanjel.sk
  anjelský účet: 219 725 8257/0200
  Anjelské o s o b n é číslo našej školy / slúži ako variabilný symbol/: 13 00 77 10 Heslo: Trnava

  Viac informácií: Akcie školy
 • 40. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY

  3. septembra 2007 privítala naša škola gratulantov z radov bývalých i súčasných pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zástupcov mesta, riaditeľov trnavských škôl, vedenie družobnej školy vo Valticiach, zástupcov rodičovskej a školskej rady.
  Slávnosť otvorila Cantica Nova,s históriou a súčasnosťou školy oboznámila prítomných riaditeľka Mgr. Anna Čapošová a blahoželanie pripojil aj viceprimátor Trnavy Ing.Butko.
  Ku gratulantom sa pridali kultúrnym programom súčasní i bývalí žiaci školy.
  Slávnosť pokračovala recepciou spojenou s prehliadkou a prezentáciou úspechov školy.
 • Keď sa učia učitelia...

  V dňoch 22., 23. a 24. augusta 2007 sa v zborovni školy po prvýkrát stretli učitelia s lektormi projektu Škola, ktorej to myslí.
  Vtipný Pavol Pánik, usmiata Zuzana Heiden a milá Janka Palenčárová z nás urobili žiakov, ktorí tvorili, vymýšľali, kreslili, hrali sa a prezentovali svoje názory. Zábavne aj vážne, prijemne a hlavne inšpiratívne a motivujúco sme si dopĺňali repertoár foriem a metód práce, ktoré sa snažíme už niekoľko rokov našim deťom ponúkať.
  Deti, tešte sa ...


  ... my sa tešíme na ďalšie stretnutie 13. a 14. októbra 2007

  Stredoeurópska nadácia a Združenie Orava v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft vyhlásili 5. apríla 2007 Výzvu na predkladanie žiadostí v rámci projektu

  "Škola, ktorej to myslí“.

  Na výzvu reagovalo 56 základných škôl a gymnázií. Pre každý kraj bola vybraná len jedna modelová škola, ktorá sa vyškolí a neskôr bude školiť ďalšie školy v kraji.

  Vybraných bolo nasledovných osem škôl:

  ZŠ, Vančurova, Trnava (Trnavský kraj)

  ZŠ, Karloveská 61, Bratislava (Bratislavský kraj)
  ZŠ, Devínska, Nové Zámky (Nitriansky kraj)
  ZŠ, Štúrova, Myjava (Trenčiansky kraj)
  ZŠ, Limbová, Žilina (Žilinský kraj)
  ZŠ J.G.Tajovského, Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
  ZŠ, Lipany (Prešovský kraj)
  ZŠ, Budimír (Košický kraj)  Cieľom nového projektu je „prelomiť“ začarovaný kruh pasívneho učenia sa a prostredníctvom vyškolených učiteľov a siete modelových škôl, vytvorených v každom kraji Slovenska, naučiť žiakov nezávislému a kritickému mysleniu, sebavedomému vytváraniu a vyjadrovaniu vlastného názoru a schopnosti obhájiť si ho v diskusii. Hlavným cieľom projektu je naučiť žiakov namiesto pasívneho memorovania veľkého množstva učiva, ktoré aj tak rýchlo zabudnú, získavať informácie aktívne, vedieť ich správne spracovať a cielene využívať v praxi. Projekt ponúkne učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie tohto cieľa.