Základná škola, Vančurova 38, 917 98 Trnava
Hlavná stránka

Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Presun stránky

2. 11. 2008 Stránka sa presúva na NOVÚ ADRESU , môžete tu nájsť rozvrhy, krúžky, triedy a veľa ďalších cenných informácií...

10. 9. 2008 Riaditeľstvo ZŠ Vančurova 38,Trnava, oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že dňa 12.9.2008 / piatok/ bude upravené vyučovanie nasledovne:
1. hodina 8.00 - 8.35
2. hodina 8.40 - 9.15
3. hodina 9.30 - 10.05
4. hodina 10.10 - 10.45
5. hodina 10.50 - 11.25
6. hodina 11.30 - 12.05
Činnosť v ŠKD bude nezmenená.

Prázdniny sú preč, v škole nájdeme spoločnú reč.

Slávnostné otvorenie školského roku 2008/2009 - 2. septembra od 8,00 do 9,30 hod.

PÍSMENKOVO

V stredu, 28. augusta, v krajine Písmenkovo,ktorá leží na území našej školy, sme privítali našich nových prváčikov. Štyri hodiny strávené na území tejto krajiny im mali pomôcť, aby 2. septembra, keď sa otvoria brány školy pre všetkých našich žiakov, vkročili na známu pôdu a cítili sa u nás ako doma. Kliknite na fotogalériu a zistíte, že sa cítili ako ostrieľaní školáci.

Hurá, prázdniny!

Prázdniny zaklopali na dvere, triedy osireli, školské brány sa zavreli. Žiaci a učitelia sa rozpŕchli za slnkom, vodou, oddychom, aby sa odpočinutí znova vrátili 2. septembra 2008 (utorok).

TIRNAVIA TROPHY - opäť sme PRVÍ

Celoročná aktívna práca žiakov a učiteľov priniesla svoje ovocie. Už šiesty rok sa nám darí obhajovať PRVÚ priečku v súťaži o najaktívnejšiu školu v oblasti kultúry medzi trnavskými i mimotrnavskými školami v okrese.Diplomy a vecné ceny si ocenení žiaci prevzali z rúk riaditeľa CVČ Kalokagatie v kine Hviezda 11. 6. 2008 a najvyšie ocenenie za 1. miesto Tirnavia Trophy si prevezmú na radnici 23. 6. 2008. Všetkým žiakom aj ich učiteľom BLAHOŽELÁME!

Najlepšia žiačka u primátora

Dňa 4.júna 2008 v zasadačke Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v budove historickej radnice sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky v školskom roku 2007/2008. Ide o ocenenie najlepších žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a univerzít v rámci plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Medzi ocenenými bola aj najlepšia žiačka našej školy Janka Javorová zo 6. B. Srdečne blahoželáme!

Rozdávanie certifikátov

V dňoch 23. a 24. mája 2008 sa poslednýkrát stretli učitelia s lektormi projektu Škola, ktorej to myslí Pavlom Pánikom a Zuzanou Heiden, aby zhodnotili rok úspešnej a tvorivej práce, v ktorom vniesli do učebného procesu kritické myslenie inovatívnymi spôsobmi. V závere stretnutia získali všetci učitelia certifikát za absolvovanie vzdelávacieho programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu.

Škola v prírode

Triedy II. A, C, III. A,B a IV.B sa v dňoch 11. - 16. mája 2008 zúčastnili Školy v prírode na Prašníku.

SEPAROVANÝ ODPAD

Naša škola v spolupráci s mestom Trnava a firmou .A.S.A zavádza do tried separovaný zber, aby druhotné suroviny, ako odpadový papier či plasty, neskončili na skládkach odpadov zabudnuté a nevyužité.
Každá trieda dostala nádobu, do ktorej bude zbierať: papier, plasty, plechovky, tetrapak škatule.
Postup vrátenia odpadu do výrobného cyklu na výrobu požadovaného výrobku s cieľom šetrenia primárnych surovinových zdrojov sa nazýva recyklácia.
photo

Piatok 20. 7. 2018

Počet návštev: 309036